โควิด 19

” From our Heart to 800 Hospitals During Covid-19 Crisis “

Facebook

โควิด 19

Story from Insider During Covid-19 Crisis

First let’s me introduce myself, I’m one of the employees here at Bags and Gloves Co., Ltd. and responsible for the company’s social media and online channel. I took quite a major part in this so called “From our Heart to 800 Hospitals” project, and the boss granted me a space to talk about it here.

As we all know, since the beginning of February Thailand has been facing with the spreading of the Covid-19. A scarcity of basic medical supplies such as medical mask, alcohol gel and medical PPE are nearly impossible for people to access unless you are willingly to pay at a very high price. This situation was not only affected people in general but also the people in health and medical industry. We can see so many photos in social media where doctors, nurses, and other medical staffs must make or improvise what is available to them to use as PPE. How sad the situation can be? 

“Are we going to let’s the situation keep going like this?”

This question was raised by one of the management team…

This question was raised by one of the management team, during weekly meeting after I presented summary of the past week sale report for the BAG MEDI brand in online channel. The revenue from BAG MEDI product has gone through the roof, as well as a long list of waiting customers. Other questions were raised “Why? Are they buying it? and who are they? Normal people wouldn’t stock these things for household using”. To tell the truth, at the beginning me and my team weren’t really care who the customers are, we were just so exciting of how much we could sell. However, we found that many of the customers were repost and selling our product at the much higher price.

“So, what is the direction for selling BAG MEDI’ product during this period in order to eliminate the risk of having people stock the product and sell at high price?” I asked.

As a result, the management team were agreed that we will only sell BAG MEDI products only to those who buy for the hospital donation.

Where was “From our heart to 800 hospitals” came from?

This project was originally started from our limited and lack of information about the name of the hospitals that our products are in need, as we only know about the big hospital in urban areas but for others we were in the dark. To gather the hospital name combined with our company policy that wish to help our “KNIGHT IN WHITE”, or medical personnel, so our team has created one post to inform the public that our company is willing to donate our products to the hospitals in needed. Only a few hours after the post the post has become an internet viral, our two weeks of peace and quiet were gone, and completely understand what’s the meaning of “the storm is coming”, for about two weeks our team were unable to walk away from the phone. We were able to get a hold of a list of hospitals which appear to be a lot more than we expected, and the project were kind of known by so many people, so the boss said 

“Since the project is known by so many people, we have to do our best and donate as much as we can”.

โควิด 19
This post has reached about million people.

Our project has separated our donation into 4 rounds:
1st round, to 250 hospitals in rural area.
2nd round, to 34 main hospitals that are fighting with Covid-19 all over Thailand
3rd and 4th round, to 500 hospitals.

This project cannot success without the help of our STAFF, who were willingly to give their free time and their weekend to help producing, packing, and delivering these products to hospitals, 

as well as our business partner who knew about the project and giving us a hand with delivery of the products or raw materials without charged.

                                                                                           

 

     

       Business partners who have donated their raw materials and service to help us in donating in this project. 

The Donation to 800 hospitals is ended during the Covid-19 crisis.

Even though the project has ended, there are still many people who wish to buy the products to donated to hospital, so we are now open for the public to reserve our set products to donate. The company has started the 1st phase of this project on the 15th of April, and the product will be leaving our warehouse on 27th of April.

Lastly, I would like to take this opportunity to represent our company to give the support to our “Knight in White”, and wish that they all can win this war against Covid-19 harmlessly.

All the products donated in this project:

White Shoe Cover 136,100 Pcs
Blue Shoe Cover 204,000 Pcs
Disposable Gown 97,350 Pcs
Disposable White Apron 110,000 Pcs

Disposable Blue Apron 173,400 Pcs
Disposable Arm Sleeves 55,800 Pcs
Disposable HDPE Gloves 600,000 Pcs
Disposable CPE Gloves 50,000 Pcs

Disposable Long Gloves 78,000 Pcs
Plastic Roll 50 Kilograms
Plastic Sheet 200 Pcs

Hospital List: 800 Hospitals

1. First Round : 250 Hospitals

1. คณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. รพร.บ้านดุง
5. รพสต.บ้านคำบิด
6. โรงพยาบาล๕๐พรรษาฯ
7. โรงพยาบาลกงไกรลาศ
8. โรงพยาบาลกระบี่
9. โรงพยาบาลกระบุรี
10. โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
11. โรงพยาบาลกองบิน 41
12. โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์
13. โรงพยาบาลกันทรลักษณ์
14. โรงพยาบาลกันทรารมย์
15. โรงพยาบาลกาฬสินธ์ธนบุรี
16. โรงพยาบาลกำแพงเพชร
17. โรงพยาบาลกุยบุรี
18. โรงพยาบาลกู่แก้ว
19. โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว
20. โรงพยาบาลเกาะสมุย
21. โรงพยาบาลแกลง
22. โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
23. โรงพยาบาลขอนแก่น
24. โรงพยาบาลขุขันธ์
25. โรงพยาบาลขุนยวม
26. โรงพยาบาลเขลางค์ราม
27. โรงพยาบาลเขาชัยสน
28. โรงพยาบาลเขาวง
29. โรงพยาบาลเขาสวนกวาง
30. โรงพยาบาลโขงเจียม
31. โรงพยาบาลครบุรี
32. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
33. โรงพยาบาลคลองหาด
34. โรงพยาบาลคลองใหญ่
35. โรงพยาบาลควนเนียง
36. โรงพยาบาลคอนสาร
37. โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
38. โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
39. โรงพยาบาลคำชะอี
40. โรงพยาบาลคีรีมาศ
41. โรงพยาบาลแคนดง
42. โรงพยาบาลโคกสูง
43. โรงพยาบาลฆ้องชัย
44. โรงพยาบาลจอมทอง
45. โรงพยาบาลจังหาร
46. โรงพยาบาลจุน
47. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
48. โรงพยาบาลฉลอง
49. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
50. โรงพยาบาลชลบุรี
51. โรงพยาบาลชลประทาน
52. โรงพยาบาลชะอวด
53. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
54. โรงพยาบาลชำนิ
55. โรงพยาบาลชุมแพ
56. โรงพยาบาลเชียงดาว
57. โรงพยาบาลโชคชัย
58. โรงพยาบาลไชโย
59. โรงพยาบาลซับใหญ่
60. โรงพยาบาลซำสูง
61. โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม
62. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
63. โรงพยาบาลดอยหล่อ
64. โรงพยาบาลด่านซ้าย
65. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
66. โรงพยาบาลตราด
67. โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
68. โรงพยาบาลตะโหมด
69. โรงพยาบาลตากใบ
70. โรงพยาบาลตาคลี
71. โรงพยาบาลตาพระยา
72. โรงพยาบาลตาลสุม
73. โรงพยาบาลทองผาภูมิ
74. โรงพยาบาลทับคล้อ
75. โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
76. โรงพยาบาลท่าตูม
77. โรงพยาบาลท่ายาง
78. โรงพยาบาลทุ่งช้าง
79. โรงพยาบาลเทคโนโลยีสุรยารี
80. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
81. โรงพยาบาลเทพสถิต
82. โรงพยาบาลเทิง
83. โรงพยาบาลไทรโยค

84. โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
85. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
86. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
87. โรงพยาบาลธัญบุรี
88. โรงพยาบาลนครชัยศรี
89. โรงพยาบาลนครพิงค์
90. โรงพยาบาลนครรินทร์
91. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
92. โรงพยาบาลนากลาง
93. โรงพยาบาลนางรอง
94. โรงพยาบาลน่าน
95. โรงพยาบาลนาโพธิ์
96. โรงพยาบาลนาแห้ว
97. โรงพยาบาลน้ำยืน
98. โรงพยาบาลน้ำโสม
99. โรงพยาบาลน้ำหนาว
100. โรงพยาบาลโนนไทย
101. โรงพยาบาลบรบือ
102. โรงพยาบาลบ่อเกลือ
103. โรงพยาบาลบ่อพลอย
104. โรงพยาบาลบันนังสตา
105. โรงพยาบาลบางละมุง
106. โรงพยาบาลบางใหญ่
107. โรงพยาบาลบ้านฉาง
108. โรงพยาบาลบ้านแท่น
109. โรงพยาบาลบ้านฝาง
110. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
111. โรงพยาบาลบ้านลาด
112. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
113. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
114. โรงพยาบาลบึงสามพัน
115. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
116. โรงพยาบาลเบญจลักษณ์
117. โรงพยาบาลปง
118. โรงพยาบาลปทุมธานี
119. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
120. โรงพยาบาลปัตตานี
121. โรงพยาบาลปากช่องนานา
122. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
123. โรงพยาบาลป่าตอง
124. โรงพยาบาลเปือยน้อย
125. โรงพยาบาลแปลงยาว
126. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
127. โรงพยาบาลพนมสารคาม
128. โรงพยาบาลพนองหญ่าไซ
129. โรงพยาบาลพนัสนิคม
130. โรงพยาบาลพบพระ
131. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
132. โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
133. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
134. โรงพยาบาลพระปกเกล้า
135. โรงพยาบาลพลวงพ่อทวีศักดิ์
136. โรงพยาบาลพะเยา
137. โรงพยาบาลพังโคน
138. โรงพยาบาลพัทลุง
139. โรงพยาบาลพานทอง
140. โรงพยาบาลพิชัย
141. โรงพยาบาลพิสัยเวช
142. โรงพยาบาลพุทไธสง
143. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
144. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
145. โรงพยาบาลแพร่
146. โรงพยาบาลโพธิ์ชัย.
147. โรงพยาบาลฟากท่า
148. โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
149. โรงพยาบาลภาชี
150. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
151. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
152. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
153. โรงพยาบาลมหาสารคาม
154. โรงพยาบาลมะการักษ์
155. โรงพยาบาลมะนัง
156. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
157. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
158. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
159. โรงพยาบาลแม่ระมาด
160. โรงพยาบาลแม่สอด
161. โรงพยาบาลแม่อาย
162. โรงพยาบาลยโสธร
163. โรงพยาบาลยะรัง
164. โรงพยาบาลยะลา
165. โรงพยาบาลยางสีสุราช
166. โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์

167. โรงพยาบาลร้องกวาง
168. โรงพยาบาลร่องคำ
169. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
170. โรงพยาบาลระยอง
171. โรงพยาบาลรัตนบุรี
172. โรงพยาบาลรามาธบดีจักรีนฤบดีนทร์
173. โรงพยาบาลรามาบางพลี
174. โรงพยาบาลรือเสาะ
175. โรงพยาบาลรือเสาะ
176. โรงพยาบาลลำดวน
177. โรงพยาบาลลำปลายมาศ
178. โรงพยาบาลลำสนธิ
179. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
180. โรงพยาบาลวังทอง
181. โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
182. โรงพยาบาลวัดสิงห์
183. โรงพยาบาลวารินชำราบ
184. โรงพยาบาลเวชชารักษ์
185. โรงพยาบาลเวียงแก่น
186. โรงพยาบาลแว้ง
187. โรงพยาบาลศรีณรงค์
188. โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
189. โรงพยาบาลศรีสะเกษ
190. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
191. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
192. โรงพยาบาลสกลนคร
193. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
194. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาราโหม
195. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเตี้ย
196. โรงพยาบาลสต.กองก๋อย
197. โรงพยาบาลสนามชัยเขต
198. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
199. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
200. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
201. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
202. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
203. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
204. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
205. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
206. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
207. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
208. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
209. โรงพยาบาลสระแก้ว
210. โรงพยาบาลสระบุรี
211. โรงพยาบาลสองแคว
212. โรงพยาบาลสังขละบุรี
213. โรงพยาบาลสังขะ
214. โรงพยาบาลสันทรายเชียงใหม่
215. โรงพยาบาลสันป่าตอง
216. โรงพยาบาลสามเงา
217. โรงพยาบาลสามชัย
218. โรงพยาบาลสิงห์บุรี
219. โรงพยาบาลสิรินธร
220. โรงพยาบาลสุคิริน
221. โรงพยาบาลสุรินทร์
222. โรงพยาบาลสุไหงโกลก
223. โรงพยาบาลเสลภูมิ
224. โรงพยาบาลเสิงสาง
225. โรงพยาบาลเสียงป่าเป้า
226. โรงพยาบาลหนองคาย
227. โรงพยาบาลหนองแค
228. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
229. โรงพยาบาลหนองเสือ
230. โรงพยาบาลหนองหงส์
231. โรงพยาบาลหล่มสัก
232. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
233. โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง
234. โรงพยาบาลห้วยยอด
235. โรงพยาบาลหัวหิน
236. โรงพยาบาลหาดใหญ่
237. โรงพยาบาลอรัญประเทศ
238. โรงพยาบาลออมก๋อย
239. โรงพยาบาลอัมพวา
240. โรงพยาบาลอ่างทอง
241. โรงพยาบาลอาภาภรเกียรติวงศ์
242. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
243. โรงพยาบาลอุทัย
244. โรงพยาบาลอุบลรัตน์
245. โรงพยาบาลเอกชัย
246. โรงพยายาลพหลพลพยุหเสนา
247. โรงพยายาลเพชรเกษม2
248. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
249. สถาบันโรคทรวงอก
250. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

2. Second Round : 34 Hospitals

1. โรงพยาบาลศิริราช
2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. สถาบันบำราศนราดูร
4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
5. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
6. โรงพยาบาลยะลา
7. โรงพยาบาลตำรวจ
8. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
9. โรงพยาบาลสันกำแพงเชียงใหม่
10. โรงพยาบาลกลาง
11. โรงพยาบาลตากสิน

12. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
13. โรงพยาบาลบางพลี
14. โรงพยาบาลสงขลานครรินทร์
15. โรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา
16. โรงพยาบาลบันนังสตา
17. โรงพยาบาลเลิดสิน
18. โรงพยาบาลละงู
19. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
20. โรงพยาบาลปัตตานี
21. กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย
22. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

23. สถาบันราชประชาสมาสัย (กรมควบคุมโรค)
24. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
25. สถาบันโรคทรวงอก
26. สถาบันประสาทวิทยา
27. โรงพยาบาลสิรินธร
28. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
29. เทศบาลเมืองลำพูน
30. โรงพยาบาลยะรัง
31. โรงพยาบาลหาดใหญ่
32. โรงพยาบาลนครพิงค์
33. โรงพยาบาลขอนแก่น
34. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

3. Round 3 & 4 : 500 Hospitals

1.โรงพยาบาลบางไผ่
2.กองควบคุมโรคเอดส์ฯ
3.โรงพยาบาลคลองสามวา
4.โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
5.โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน)
6.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
8.โรงพยาบาลราชวิถี
9.โรงพยาบาลลาดกระบัง
10.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
11.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
12.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
13.ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
14.ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
15.ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
16.ศูนย์บริการสาธารณสุข1 สะพานมอญ
17.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
18.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
19.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
20.สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
21.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดานหน้าแกล
22.โรงพยาบาลปากเกร็ด
23.โรงพยาบาลศรีธัญญา
24.โรงพยาบาลสามโคก
“25.ศูนย์การแพทย์พระเทพฯ องครักษ์ และ
ศูนย์การแพทย์ฯ ชลประทาน”
26.โรงพยาบาลคลองหลวง
27.โรงพยาบาลโคกเจริญ
28.โรงพยาบาลชัยบาดาล
29.โรงพยาบาลบ้านหมี่
30.โรงพยาบาลอานันทมหิดล
31.โรงพยาบาลบางปลาม้า
32.โรงพยาบาลบางปะอิน
33.โรงพยาบาลบ้านแพรก
34.โรงพยาบาลมหาราช
35.โรงพยาบาลป่าโมก
36.โรงพยาบาลสงขลา
37.โรงพยาบาลคลองท่อม
38.โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านท่าไม้ลาย
39.โรงพยาบาลหลังสวน
40.โรงพยาบาลกันตัง
41.โรงพยาบาลตรัง
42.โรงพยาบาลย่านตาขาว
43.โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
44.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
45.โรงพยาบาลขนอม
46.โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
47.โรงพยาบาลพรหมคีรี
48.โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
49.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
50.โรงพยาบาลลานสกา
51.โรงพยาบาลนาบอน
52.กองร้อยทหารพรานที่4506
53.โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
54.โรงพยาบาลบาเจาะ
55.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
56.โรงพยาบาลระแงะ
57.โรงพยาบาลศรีสาคร
58.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน
59.โรงพยาบาลสุไหงปาดี
60.โรงพยาบาลกะพ้อ
61.โรงพยาบาลโคกโพธิ์
62.โรงพยาบาลทุ่งยางแดง
63.โรงพยาบาลปะนาเระ
64.โรงพยาบาลมายอ
65.โรงพยาบาลแม่ลาน
66.โรงพยาบาลไม้แก่น
67.โรงพยาบาลยะหริ่ง
68.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
69.โรงพยาบาลหนองจิก
70.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสายบุรี
71.โรงพยาบาลถลาง
72.โรงพยาบาลกรงปินัง
73.โรงพยาบาลกาบัง
74.โรงพยาบาลธารโต
75.โรงพยาบาลเบตง
76.โรงพยาบาลรามัน
77.โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
78.โรงพยาบาลกะเปอร์
79.โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
80.โรงพยาบาลจะนะ
81.โรงพยาบาลเทพา
82.โรงพยาบาลระโนด
83.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว
84.โรงพยาบาลสมเด็จนาทวี
85.โรงพยาบาลสะเดา
86.โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
87.โรงพยาบาลสิงหนคร
88.โรงพยาบาลบ้านนาสาร
89.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
90.โรงพยาบาลกำแพงแสน
91.โรงพยาบาลนครปฐม
92.โรงพยาบาลพุทธมณฑล
93.โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
94.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
95.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
96.โรงพยาบาลชะอำ
97.โรงพยาบาลบ้านแหลม
98.โรงพยาบาลนภาลัย
99.โรงพยาบาลแหลมสิงห์
100.โรงพยาบาลเขาสุกิม
101.โรงพยาบาลสอยดาว
102.โรงพยาบาลบางคล้า
103.โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว
104.โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
105.โรงพยาบาลพุทธโสธร
106.กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
107.โรงพยาบาลเกาะสีชัง
108.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลุบเลา
109.โรงพยาบาลสัตหีบ
110.โรงพยาบาลหนองใหญ่
111.โรงพยาบาลแหลมฉบัง
112.โรงพยาบาลชัยภูมิ
113.โรงพยาบาลชุมชน F2
114.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจาน
115.โรงพยาบาลเกาะช้าง
116.โรงพยาบาลแหลมงอบ
117.โรงพยาบาลนครนายก
118.โรงพยาบาลปากพลี
119.โรงพยาบาลองครักษ์
120.โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
121.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
122.โรงพยาบาลประจันตคาม
123.โรงพยาบาลบ้านสร้าง
124.โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
125.โรงพยาบาลบ้านค่าย
126.โรงพยาบาลปลวกแดง
127.โรงพยาบาลวังจันทร์
128.โรงพยาบาลป่าซาง
129.โรงพยาบาลขุนตาล
130.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
131.โรงพยาบาลเชียงแสน
132.โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
133.โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร
134.โรงพยาบาลส่วนตำบลสันติสุข
135.โรงพยาบาลแม่สาย
136.โรงพยาบาลสะเมิง
137.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
138.โรงพยาบาลฝาง
139.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง
140.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง
141.โรงพยาบาลหางดง
142.โรงพยาบาลท่าสองยาง
143.โรงพยาบาลบ้านหลวง
144.โรงพยาบาลภูซาง
145.โรงพยาบาลแม่ใจ
146.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน
147.ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
148.โรงพยาบาลบางมูลนาก
149.โรงพยาบาลวังทรายพูน
150.โรงพยาบาลชาติตระการ
151.โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
152.โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
153.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
154.โรงพยาบาลพุทธชินราช
155.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2
156.โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง
157.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากดุก
158.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
159.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
160.โรงพยาบาลปาย
161.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน
162.โรงพยาบาลสบเมย
163.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
164.โรงพยาบาลลำพูน
165.โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
166.โรงพยาบาลเมืองปาน
167.โรงพยาบาลลี้
168.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
169.โรงพยาบาลศรีนคร
170.โรงพยาบาลทัพทัน

171.โรงพยาบาลบ้านไร่
172.โรงพยาบาลหนองฉาง
173.โรงพยาบาลคำม่วง
174.โรงพยาบาลยางตลาด
175.โรงพยาบาลห้วยเม็ก
176.โรงพยาบาลนาคู
177.โรงพยาบาลภูเวียง
178.โรงพยาบาลมัญจาคีรี
179.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
180.โรงพยาบาลท่าอุเทน
181.โรงพยาบาลนครพนม
182.โรงพยาบาลเรณูนคร
183.โรงพยาบาลคง
184.โรงพยาบาลประทาย
185.โรงพยาบาลปักธงชัย
186.โรงพยาบาลลำทะเมนชัย
187.โรงพยาบาลสีดา
188.โรงพยาบาลสูงเนิน
189.โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
190.โรงพยาบาลห้วยแถลง
191.โรงพยาบาลบึงกาฬ
192.โรงพยาบาลพรเจริญ
193.โรงพยาบาลคูเมือง
194.โรงพยาบาลปะคำ
195.โรงพยาบาลละหานทราย
196.โรงพยาบาลบ้านกรวด
197.โรงพยาบาลแกดำ
198.โรงพยาบาลดงหลวง
199.โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
200.โรงพยาบาลหนองสูง
201.โรงพยาบาลหว้านใหญ่
202.โรงพยาบาลเกษตรวิสัย
203.โรงพยาบาลธวัชบุรี
204.โรงพยาบาลโพนทราย
205.โรงพยาบาลโพนทอง
206.โรงพยาบาลเมยวดี
207.โรงพยาบาลเมืองสรวง
208.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตาไก้
209.โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
210.โรงพยาบาลภูหลวง
211.โรงพยาบาลยุพราชด่านซ้าย
212.โรงพยาบาลวังสะพุง
213.โรงพยาบาลเอราวัณ
214.โรงพยาบาลโนนคูณ
215.โรงพยาบาลไพรบึง
216.โรงพยาบาลราษีไศล
217.โรงพยาบาลวังหิน
218.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกง
219.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาวอย
220.โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
221.โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
222.โรงพยาบาลวานรนิวาส
223.โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านคำบิด
224.โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
225.โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
226.โรงพยาบาลมวกเหล็ก
227.โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
228.โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา
229.โรงพยาบาลหนองโดน
230.โรงพยาบาลปราสาท
231.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแตก
232.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
233.โรงพยาบาลสังคม
234.โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
235.โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
236.โรงพยาบาลโนนสัง
237.โรงพยาบาลลืออำนาจ
238.โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
239.โรงพยาบาลไชยวาน
240.โรงพยาบาลบ้านผือ
241.โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม
242.โรงพยาบาลเพ็ญ
243.โรงพยาบาลอุดรธานี
244.โรงพยาบาลเขมราฐ
245.โรงพยาบาลเขื่องใน
246.โรงพยาบาลนาจะหลวย
247.โรงพยาบาลบุณฑริก
248.โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
249.โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก
250.โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ
251.โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
252.โรงพยาบาลสรรพยา
253.โรงพยาบาลส่วนตำบลสุขเดือนห้า
254.โรงพยาบาลหันคา
255.โรงพยาบาลบางกรวย
256.โรงพยาบาลบางบัวทอง 2
257.โรงพยาบาลบางใหญ่
258.โรงพยาบาลปากเกร็ด2
259.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
260.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
261.โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
262.โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
263.โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
264.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคลองหลวง
265.โรงพยาบาลโคกสำโรง
266.โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
267.โรงพยาบาลลพบุรี
268.โรงพยาบาลหนองม่วง
269.โรงพยาบาลค่ายบางระจัน
270.โรงพยาบาลท่าช้าง
271.โรงพยาบาลพรหมบุรี
272.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
273.โรงพยาบาลด่านช้าง
274.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
275.โรงพยาบาลมหาราช
276.โรงพยาบาลลาดบัวหลวง
277.โรงพยาบาลเสนา
278.โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
279.โรงพยาบาลกระบี่
280.โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
281.โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
282.โรงพยาบาลพะโต๊ะ
283.โรงพยาบาลมาบอำมฤต
284.โรงพยาบาลนาโยง
285.โรงพยาบาลรัษฎา
286.โรงพยาบาลสิเกา
287.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
288.โรงพยาบาลเชียรใหญ่
289.โรงพยาบาลท่าศาลา
290.โรงพยาบาลบางขัน
291.ศูนย์อนามัยที่11 จ.นครศรีธรรมราช
292.โรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า
293.โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์
294.โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
295.โรงพยาบาลพังงา
296.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่
297.โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
298.โรงพยาบาลระนอง
299.โรงพยาบาลสุขสำราญ
300.โรงพยาบาลนาหม่อม
301.โรงพยาบาลสงขลา
302.โรงพยาบาลสทิงพระ
303.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
304.โรงพยาบาลควนกาหลง
305.โรงพยาบาลทุ่งหว้า
306.โรงพยาบาลสตูล
307.โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม
308.โรงพยาบาลท่าฉาง
309.โรงพยาบาลท่าชนะ
310.โรงพยาบาลวิภาวดี
311.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
312.โรงพยาบาลเกาะสมุย
313.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
314.โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
315.คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
316.โรงพยาบาลดอนตูม
317.โรงพยาบาลนครปฐม
318.โรงพยาบาลสามพราน
319.โรงพยาบาลห้วยพลู
320.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
321.โรงพยาบาลกำแพงแสน
322.โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
323.โรงพยาบาลแก่งกระจาน
324.โรงพยาบาลเขาย้อย
325.โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง
326.โรงพยาบาลบ้านโป่ง
327.โรงพยาบาลราชบุรี
328.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
329.โรงพยาบาลสมุทรสาคร
330.โรงพยาบาลขลุง
331.โรงพยาบาลนายายอาม
332.โรงพยาบาลมะขาม
333.โรงพยาบาลแหลมสิงห์
334.โรงพยาบาลส่วนตำบลเขาหินซ้อน
335.โรงพยาบาลเกาะจันทร์
336.โรงพยาบาลชลบุรี
337.โรงพยาบาลบ้านบึง
338.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
339.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
340.โรงพยาบาลนาดี

341.โรงพยาบาลบ้านสร้าง
342.โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
343.โรงพยาบาลศรีมโหสถ
344.โรงพยาบาลส่วนตำบลสะพานหิน
345.โรงพยาบาลบางจาก
346.โรงพยาบาลบางเสาธง
347.โรงพยาบาลสมุทรปราการ
348.โรงพยาบาลพรานกระต่าย
349.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
350.โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
351.โรงพยาบาลแม่จัน
352.โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง
353.โรงพยาบาลแม่สรวย
354.โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
355.โรงพยาบาลส่วนตำบลแม่เงิน
356.โรงพยาบาลจอมทอง
357.โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา
358.โรงพยาบาลแม่แตง
359.โรงพยาบาลสวนดอก ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
360.โรงพยาบาลสันกำแพง
361.โรงพยาบาลสารภี
362.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
363.โรงพยาบาลบ่อไร่
364.โรงพยาบาลบ้านตาก
365.โรงพยาบาลอุ้มผาง
366.โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ
367.โรงพยาบาลชุมแสง
368.โรงพยาบาลบรรพตพิสัย
369.โรงพยาบาลไพศาลี
370.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
371.โรงพยาบาลหนองบัว
372.ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์
373.โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
374.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
375.โรงพยาบาลนาหมื่น
376.โรงพยาบาลสันติสุข
377.โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
378.โรงพยาบาลเชียงคำ
379.โรงพยาบาลเชียงม่วน
380.โรงพยาบาลดอกคำใต้
381.โรงพยาบาลภูกามยาว
382.โรงพยาบาลดงเจริญ
383.โรงพยาบาลบึงนาราง
384.โรงพยาบาลพิจิตร
385.โรงพยาบาลโพทะเล
386.โรงพยาบาลวชิรบารมี
387.โรงพยาบาลสากเหล็ก
388.โรงพยาบาลสามง่าม
389.โรงพยาบาลพุทธชินราช
390.โรงพยาบาลศรีเทพ
391.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า
392.โรงพยาบาลวังโป่ง
393.โรงพยาบาลสอง
394.โรงพยาบาลปางมะผ้า
395.โรงพยาบาลเกาะคา
396.โรงพยาบาลแจ้ห่ม
397.โรงพยาบาลแม่เมาะ
398.โรงพยาบาลลำปาง
399.โรงพยาบาลแม่ทะ
400.โรงพยาบาลบ้านธิ
401.โรงพยาบาลลำพูน
402.โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
403.โรงพยาบาลแม่ทา
404.โรงพยาบาลศรีสังวสุโขทัย
405.โรงพยาบาลตรอน
406.โรงพยาบาลกมลาไสย
407.โรงพยาบาลนามน
408.โรงพยาบาลหนองกุงศรี
409.โรงพยาบาลส่วนตำบลเหล่าอ้อย
410.โรงพยาบาลชนบท
411.โรงพยาบาลโนนศิลา
412.โรงพยาบาลเวียงเก่า
413.โรงพยาบาลแวงใหญ่
414.โรงพยาบาลศรีนคริทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
415.โรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่น
416.โรงพยาบาลสีชมพู
417.โรงพยาบาลเทพสถิต
418.โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
419.โรงพยาบาลจัตุรัส
420.โรงพยาบาลบ้านเขว้า
421.โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
422.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง
423.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัว
424.โรงพยาบาลหนองบัวแดง
425.โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
426.โรงพยาบาลท่าอุเทน
427.โรงพยาบาลโพนสวรรค์
428.โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
429.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี
430.โรงพยาบาลชุมพวง
431.โรงพยาบาลบัวใหญ่
432.โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
433.โรงพยาบาลพิมาย
434.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู่
435.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่อุดม
436.โรงพยาบาลเทพารักษ์
437.โรงพยาบาลเซกา
438.โรงพยาบาลบึงโขงหลง
439.โรงพยาบาลโนนดินแดง
440.โรงพยาบาลพลับพลาชัย
441.โรงพยาบาลสตึก
442.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
443.โรงพยาบาลโกสุมพิสัย
444.โรงพยาบาลเชียงยืน
445.โรงพยาบาลนาเชือก
446.โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
447.โรงพยาบาลวาปีปทุม
448.โรงพยาบาลมุกดาหาร
449.โรงพยาบาลดอนตาล
450.โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านเหมือด
451.โรงพยาบาลกุดชุม
452.โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
453.โรงพยาบาลเชียงขวัญ
454.โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง
455.โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านหนองกุง
456.โรงพยาบาลหนองฮี
457.โรงพยาบาลพนมไพร
458.โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
459.โรงพยาบาลบึงบูรพ์
460.โรงพยาบาลพยุห์
461.โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
462.โรงพยาบาลภูสิงห์
463.โรงพยาบาลศรีรัตนะ
464.โรงพยาบาลศิลาลาด
465.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวหุ่ง
466.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง
467.โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
468.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกฤษณา
469.โรงพยาบาลห้วยทับทัน
470.โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
471.โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
472.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
473.โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านโนนอุดม
474.โรงพยาบาลกุสุมาลย์
475.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาย
476.โรงพยาบาลวังสมบูรณ์
477.โรงพยาบาลวัฒนานคร
478.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
479.โรงพยาบาลพระพุทธบาท
480.โรงพยาบาลกาบเชิง
481.โรงพยาบาลจอมพระ
482.โรงพยาบาลท่าตูม
483.โรงพยาบาลศีขรภูมิ
484.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่าน
485.โรงพยาบาลสุรินทร์
486.โรงพยาบาลโพนพิสัย
487.โรงพยาบาลโนนสัง
488.โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
489.โรงพยาบาลชานุมาน
490.โรงพยาบาลพนา
491.โรงพยาบาลหัวตะพาน
492.โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
493.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
494.โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านโนนสว่าง
495.โรงพยาบาลกุกุดข้าวปุ้น
496.โรงพยาบาลตระการพืชผล
497.โรงพยาบาลนาตาล
498.โรงพยาบาลน้ำขุ่น
499.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนกเปล้า
500.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

Production Quality >> https://bagglove.com/quality-control/
Contact Us>> https://bagglove.com/contact/
For More Information >> https://bagglove.com/company/

Scroll to Top
Scroll to Top