บริจาคชุด PPE (ชุดกาวน์ ถุงคลุงรองเท้า) ให้โรงพยาบาลมงกุฎวัฆนะ

ชุดกาวน์

ด้วยสถานการณ์การระบาดโควิดรอบที่ 3 ในประเทศ และทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีนโยบายเปิดโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ทางบริษัท แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จำกัด จึงมีความประสงค์บริจาคสินค้าของบริษัท คือชุดกาวน์ / ถุงคลุมเท้า / ถุงคลุมขา ให้กับทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ทางเราได้สนับสนุนสินค้าดังนี้
1. ชุดกาวน์ 5,000 ตัว
2. ถุงคลุมขา 10,000 ชิ้น
3. ถุงคลุมเท้า 10,000 ชิ้น

ทางบริษัทฯและพนักงาน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อคนไทยทุกคน

 

Scroll to Top
Scroll to Top