สิ่งอำนวยความสะดวก

1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแผ่นฟิล์ม HDPE LLDPE แลพ LDPE

เครื่องจักรเราใช้เม็ดพลาสติก HDPE LLDPE และ LDPE เป็นวัตถุดิบในการผลิต

2. เป่าฟิล์มและแคสท์ฟิล์ม

ในการผลิตแผ่นฟิล์ม เราใช้เครื่องจักรสองแบบคือ เครื่องเป่า และเครื่องแคสฟิล์ม

3. แปรรูปพลาสติก

เราแปรรูปฟิล์มพลาสติกเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่นถุงมือผ้ากันเปื้อน ถุงหูหิ้ว ฯลฯ โดยใช้เครื่องจักร 3 แบบ แบบแมนนวล กึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ

4. สินค้าพิเศษและนวัตกรรม

แผนก R&D ของเราสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อรองรับคำขอพิเศษจากลูกค้า

5. การพิมพ์

เราสามารถพิมพ์แบบ FLEXO และ GRAVURE

6. ตรวจโลหะ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก่อนออกจากโรงงานและคลังสินค้าของเราจะผ่านเครื่องตรวจจับโลหะก่อนจำหน่าย

7. พิมพ์ Lot

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการพิมพ์ LOT บนบรรจุภัณฑ์เราจะ LOT ด้วยเครื่องพิมพ์แมนนวลและ สายพานลำเลียงอัตโนมัติสำหรับการพิมพ์จำนวนมาก

8. ห้องทำงานปิดและควบคุม

กระบวนการผลิตเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จัดเป็นห้องปิดและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างถูกสุขลักษณะ

9. โกดัง

วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในคลังสินค้าของเราพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของวัน

10. ระบบดับไฟ

โรงงานของเรามีระบบป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ในสถานที่พร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอัคคีภัยเครื่องดับเพลิงและระบบจ่ายน้ำสำหรับติดตั้งทั่วทั้งโรงงาน

11. รีไซเคิลในบริษัท

เรารีไซเคิลเฉพาะเศษจากสายการผลิตของเราเอง เศษจะถูกเก็บแยกต่างหากตามประเภทของมันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกไม่เสื่อมสภาพ

Scroll to Top
Scroll to Top