ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จำกัด

ผู้ผลิตและส่งออก
Disposable Gloves, Disposable Aprons, Bags, Isolation Gown and Other
Innovative Products made from Polyethylene and Biodegradable Film,
โดยจำหน่ายไปยังอุตสาหกรรมอาหารและวงการแพทย์

เกี่ยวกับ

บริษัท แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จำกัด has been a manufacturer and exporter of products made from plastic film for over 20 years. We offer industrial grade and high-quality Isolation gown, disposable gloves, aprons, bags, and other innovative products that we co-developed with our clients. We use Polyethylene materials such as HDPE, LDPE, and LLDPE, which go through blow-extrusion or cast-extrusion processing before completing into a product that serves each client’s needs and specifications.

สิ่งอำนวยความสะดวก

บริษัท แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จำกัด มีความภาคภูมิใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากล ด้วยทีมงานศักยภาพและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูก

ควบคุมคุณภาพ

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 13485:2016

บริษัท แบ็กส์แอนด์โกล์ฟ จำกัด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งหวังที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการประยุกต์ใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสาร

Plastic

ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกเบื้องต้น

พลาสติกคืออะไร พลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ในอดีตเราไม่เคยรู้จักพลาสติกเลยจนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 19

TOP THAI BRAND @MYANMAR 2016

นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2559 ที่ย่างกุ้ง