ควบคุมคุณภาพ

ISO 9001:2015

ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพเมื่อองค์กรต้องการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการใช้งานระบบที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Company’s Quality Policy :
มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ทำจากแผ่นฟิล์มพลาสติก โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก อยู่ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

ISO 14001:2015

ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่องค์กรสามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่เป็นระบบที่มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Company’s Enviromental Policy :
มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษ ได้แก่ ของเสีย น้ำเสีย สารเคมี รวมถึงควบคุมการใช้พลังงาน ทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

ISO 13485:2016

ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่องค์กรต้องการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และบริการที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

Company’s Quality Policy :
มุ่งมั่นในการผลิต พัฒนาสินค้าเครื่องมือแพทย์ ตามมาตราฐานสากลและกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยยึกความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโ๓คเป็นหลักเพื่อเปิดประโยชน์อย่างสูงสุด

การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต

บุคลากรของเราผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเพื่อทำการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไร้ที่ติ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการภายใน

ก่อนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเราทำการตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการของเรา และสำหรับการทดสอบเหล่านี้เราใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองโดยห้องปฏิบัติการอิสระและมีการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลาที่เข้มงวด

ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของเรามีดังนี้

Tensile test
 • Tensile strength / แรงดึง
 • Elongation / การยืด
 • Seam strength / ความแข็งแร็งของรอยซีล
 • Static Coefficient
dart impact test
 • Dart Impact / ทดสอบความแข็งแรงของแผ่นฟิล์ม
jogging test
 • Jogging Test / ความแข็งแรงของหูถุง
pressure test
 • Pressure test / แรงดัน
leakage test
 • Leaking Test / ทดสอบรอยรั่ว

ใบรับรองโดยการรับรองศูนย์ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน (Certificate by accreditation Private and Government Laboratory center)

 • Product Bio burden test
 • ตรวจฝุ่นและแบคทีเรียภายในที่ทำงาน (Opeartion room ambient air borne test)
 • การตรวจฝุ่น (Air flow dust particle test)
 • ตรวจคุณสมบัติผลิตภัณท์และวัตุดิบ เช่น การไหลตัวของพลาสติก(Melt Flow Index) ความหนาแน่นของเม็ดพลาสติก(Density)
 • สินค้าผ่านการทดสอบโดย (Products Migration test) EU regulation (Europen) and FDA ( U.S.A.)
 • Scroll to Top
  Scroll to Top